Disclaimer

 

Aansprakelijkheid sanikoning.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die sanikoning.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de sanikoning.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

sanikoning.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Online aankopen via sanikoning.nl

sanikoning.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. sanikoning.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

 

Reviews door consumenten

Op sanikoning.nl proberen we de reviews zo goed mogelijk te spiegelen met de reviews van de verkopende partij. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden.

 

Foutieve informatie

sanikoning.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan sanikoning.nl.

sanikoning.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. sanikoning.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

 

Conflicten

sanikoning.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de sanikoning.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij sanikoning.nl BV. De website van sanikoning.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van sanikoning.nl. De website van sanikoning.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan sanikoning.nl, zulks ter beoordeling van sanikoning.nl.